YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI : 0
BİZƏ YAZIN

Xəbərlər

12 noyabr müstəqil Azərbaycanın həyatında önəmli tarixdir

Eldar Əsədov

YAP Tərtər rayon təşkilatının sədri

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk Milli Konstitusiyası ölkəmizin həyatında mühüm tarixi hadisə kimi yadda qalmışdır. Artıq 27 ildir ki, xalqımız bu günü dövlət bayramlarından biri kimi təntənə ilə qeyd edir.

Ümummilli liderimiz, partiyamızın banisi Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu əsas Qanunumuz-Ana Kitabımız qabaqcıl dünya təcrübəsinə, qanun yaradıcılığı prinsiplərinə, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizə əsaslanır. Milli Konstitusiyamız milli və ümumbəşəri dəyərləri özündə əks etdirdiyindən bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşında qürur və iftixar doğurur.

1995-ci ildə Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyavi dövlət qurmaq kimi ülvi niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi-referendum yolu ilə ilk Milli Konstitusiyasını qəbul etmişdir. Azərbaycan xalqını Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi, Azərbaycan dövlətini demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublika elan edǝn Konstitusiya insan və vətandaş hüquqlarının, azadlıqlarının təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi kimi müəyyənləşdirmişdir. Bütün bunlar isə Azərbaycan xalqının və dövlətinin tarixində ilk milli Konstitusiyasının qəbul edilməsi üçün lazımi ictimai-siyasi şəraitinin yaradılması ilə nəticələndi.

Hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf yolu seçən Azərbaycanda ilk milli Konstitusiyasının yaradılması ümummilli liderimizin tarixi xidmətlərindən biridir. Ulu öndərimiz ömrü boyu qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşırdı. “Qanun şahdır, şah qanun deyil” məşhur ifadəsi onun həyat amalına çevrildiyindən Azərbaycan xalqı qanunun şahlığını məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə görmüşdür. Müdrik insan əbəs yerə demirdi ki, xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçün çalışmalıdır.

Unutmamalıyıq ki, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi və suveren ölkə olaraq mövcudluğu xalqımızın ən qiymətli və əvəzedilməz nailiyyətidir. Müstəqilliyimizin qorunub möhkəmləndirilməsi, dövlətimizin daha xoşbəxt gələcəyi işində isə Konstitusiyamızın rolu inkaredilməzdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsində, Konstitusiyamızın qəbulunda müstəsna xidmətləri olmuş dahi şəxsiyyət, müdrik siyasətçi Heydər Əliyevin sərf etdiyi böyük zəhmət bu gün də öz real töhfələrini verməkdədir. Bu gün Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü işləri sayəsində ölkəmizdə yaranmış əlverişli ictimai-siyasi, hüquqi və iqtisadi mühit doğma Azərbaycanımızın nurlu gələcəyinə olan inamımızı bir daha artırır.

Dövlətçiliyimizin və iqtisadiyyatımızın gücləndiyi, demokratik və müasir dəyərlərin inkişaf etdiyi bugünkü dövrdə Konstitusiya günü sözün həqiqi mənasında ümumxalq bayramına çevrilmişdir.