YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI : 0
BİZƏ YAZIN

Xəbərlər

“Əziz Əliyev-115” miniatür kitabının ikinci nəşri çapdan çıxıb

Respublika “Kitab” cəmiyyəti tərəfindən rus dilində hazırlanan “Əziz Əliyev-115” miniatür kitabının ikinci nəşri “İndigo” mətbəəsində çapdan çıxıb.

Kitabın müəllifi yazıçı-publisist, Milli Məclisin deputatı Hüseynbala Mirələmovdur. Miniatür kitab poliqrafik tərtibatı ilə oxucuların diqqətini cəlb edir və 232 səhifədən ibarətdir.

Əziz Əliyevin yaxınlarının, doğmalarının, onu tanıyanların xatirələri əsasında yazılmış miniatür kitab V.Belinskinin “Tərbiyə böyük işdir, insanın taleyini o həll edir” kəlamı ilə başlanır.

Kitabda Əziz Əliyevin boya-başa çatdığı ictimai-siyasi mühitin mənzərəsi qısa, lakin konkret faktlar və maraqlı epizodlar əsasında oxucuya çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Əziz Əliyevin dünyaya göz açdığı Məmmədkərim Kərbəlayı Qurbanəli oğlu və Zəhra xanımın ailəsi çox qonaqpərvər olub və İrəvanın ziyalı mühitinin nümayəndələri tez-tez onların evinə gəliblər. Diqqətə çatdırılıb ki, Əziz Əliyev gənc yaşlarından millətlərarası ayrı-seçkiliyi, daşnak dəstələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı zorakılığın cəzasız qalmasını, zəmanəsinin “bulanıq suda” geosiyasi ssenarilərinin acı nəticələrini görüb və yaşayıb. Qarşısına çıxan çətinliklər, o cümlədən maddi sıxıntı, atasının vəfatı, Sankt-Peterburqdakı təhsilini yarımçıq qoyaraq İrəvana qayıtması, ailənin Naxçıvanın Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndinə, daha sonra İran Azərbaycanına köçməsi, anası Zəhra xanımın orada vəfatı, ailənin Naxçıvana dönməsi və digər hadisələr Əziz Əliyevi mənən sındırmayıb, onda çətin anlarda qətiyyətli addım atmaq keyfiyyətini aşılayıb.

Tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar həkim, məşhur pedaqoq, səhiyyə və təhsil sahəsində əvəzsiz təşkilatçı, dövlət və partiya xadimi, diplomat Əziz Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz iz qoyub. Diplomat, Azərbaycan SSR-in xalq səhiyyə komissarı (1939-1941-ci illər), Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri (1941-1944-cü illər”, ÜK(b)P Dağıstan vilayət komitəsinin birinci katibi (1942-1948-ci illər), Tibb İnstitutunun və Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru – Əziz Əliyevin çalışdığı vəzifələrin natamam siyahısı belədir. Sonrakı illərdə Ə.Əliyev Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi olub, SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilib. Böyük Vətən müharibəsi illərində Əziz Əliyevin Azərbaycandan İrana göndərilən missiyaya rəhbərlik etməsi onun təşkilatçılıq bacarığını üzə çıxarıb. SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin qərarı ilə 1941-ci ilin sentyabrında polkovnik-komissar Əziz Əliyev Təbrizdə yerləşdirilmiş 47-ci ordunun hərbi şurasının üzvü təyin edilib. Orada olduğu təxminən yarım il ərzində Əziz Əliyevin başçılıq etdiyi missiya məsul vəzifələr yerinə yetirib.

Miniatür kitabın “Səkkiz il dağlar ölkəsində” bölməsi Əziz Əliyevin Dağıstandakı ictimai-siyasi fəaliyyətinə həsr olunub. Vurğulanıb ki, Əziz Əliyev faşist qoşunlarının irəliləməsinə yol verməmək üçün qısa müddətdə Dağıstanda vəziyyəti sabitləşdirib və bu çoxmillətli diyarın əhalisini öz ətrafında sıx birləşdirə bilib.

“Böhtan” bölməsində 1950-ci ildə Əziz Əliyevin Bakıya – Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə dəvət edilməsindən, respublika rəhbərliyinin ona qısqanc münasibəti nəticəsində vəzifədən kənarlaşdırılmasından danışılır. Bildirilir ki, mənəvi terror Əziz Əliyevi sındırmayıb. O, optimistliyini, həyatsevərliyini itirməyib və tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq öhdəsinə düşən işləri vicdanla yerinə yetirib.

Əziz Əliyevin xarakterini səciyyələndirən xüsusiyyətlər nəşrdə akademik Mustafa Topçubaşovun, yazıçı İmran Qasımovun, şairlər Süleyman Rüstəmin, Rəsul Həmzətovun, oğlu Tamerlan Əliyevin və başqalarının xatirələri əsasında diqqətə çatdırılıb.

Miniatür kitabda 25 fotoşəkil yer alıb.