YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI : 0
BİZƏ YAZIN

Xəbərlər

Milli həmrəyliyə xidmət edən dialoq

Əlişah Rəcəbov

YAP Ağdaş rayon təşkilatının sədri

Ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu islahatlar hər bir sahəni əhatə edir. Təbii ki, islahatların məqsədi dayanıqlı və davamlı inkişafı təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar ölkəmizin siyasi sistemindən də kənarda qalmayıb. Siyasi sahəni əhatə edən islahatlar da məhz siyasi sistemimizin sağlamlaşdırılmasına xidmət edir. Bu baxımdan ötən iki ildə çox mühüm işlər görülmüş, dayanıqlı dialoq ənənələri formalaşdırılmışdır. Son iki ildə “siyasi dialoq” məfhumu aktuallaşmış, siyasi münasibətlərdə köhnə stereotiplərin dəyişdirilməsi üçün ciddi irəliləyiş əldə edilmişdir. 

Ölkədə formalaşan yeni siyasi konfiqurasiyasının təzahürü olaraq “Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanunun hazırlanmış və qəbul edilmişdir. Yeni Qanun siyasi proseslərdə iştirak edən tərəflər arasında güclərinin balansına xidmət etməklə bərabər ölkədə siyasi dialoq mühitinin inkişaf etdirilməsinə mühüm şərait yaradır. Siyasi proseslərə qiymət verərkən, obyektivlik naminə nəzərə alınmalıdır ki, ölkəmizdə dialoq təşəbbüsü ilə çıxış edən tərəf məhz iqtidardır. Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyevin dialoq təşəbbüsləri ölkədə demokratik ənənələrinin dərinləşdirilməsinə xidmət edir. “Siyasi dialoq” artıq sadəcə demokratik məzmunlu atributiv xarakterli bir məfhum kimi yox, siyasətdə təkmil, konstruktiv, məsuliyyətli və peşəkar münasibətlərin mövcudluğunu şərtləndirən işlək mexanizm kimi qəbul olunmalıdır.

Siyasi dialoqa yaradılan əlverişli şəraitə baxmayaraq bu təşəbbüsləri inkar edən və bu proseslərdə iştirak etməkdən boyun qaçıran “qüvvələr” də   tapılır. Bununla da həmin “qüvvələr” öz radikal və xain mövqelərini nümayiş etdirmiş olurlar. Siyasi partiyaların güclənməsinə və ölkənin siyasi sistemində rolunun artırılmasına xidmət edən yeni Qanuna qarşı sərt və qərəzli şəkildə çıxış edən qüvvələr özlərini ifşa edirlər. Bu cür partiyalar açıq rəqabətə hazır deyillər və onlar müxalifətçiliyə dair öz inhisarçılığını itirmək qorxusunu yaşayırlar. Radikal müxalifətin tənqidi ritorikası emosional və spekulyativ xarakterli demaqogiyadır. Müxalifətin emosional və əsassız ritorikasının təyinatı ölkəmizdə yeni təxribat xarakterli situasiyalarının yaradılmasından ibarətdir. Rasionallıq və konkretlikdən uzaq olan demaqogiyanın strateji hədəfi əldə olunmuş uğurlara “kölgə” salmaqdan ibarətdir.

Radikalların qərəzli siyasi ritorikası məhz iqtidar tərəfindən ötən müddət ərzində əldə olunmuş uğurlarının gözdən salınmasına fokuslanıb. Bu cür ritorika sağlam əməkdaşlığa çağırmır, əksinə cəmiyyətin parçalanmasına xidmət edir. Odur ki, iqtidarın dialoqla bağlı açıq mesajlarına radikallar yalnız yeni təxribatlarla cavab verir. Belələrin yeganə çıxış yolu isə ancaq küçə etirazlarıdır. Bu cür yanaşma isə rasional, xüsusilə də peşəkar və demokratik sayıla bilməz. Rasional və demokratik müxalifətçilik dialoqsuz mümkün deyil. Açıq müzakirələr tələb edən dialoq mühiti cəmiyyətdə mövcud potensialının səfərbər olunmasına xidmət edir. Odur ki, dialoqun inkar edilməsi milli həmrəyliyə qarşı çıxış etmək deməkdir.

“Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanunun qəbul edilməsindən sonra onun da şahidi olmaq mümkündür ki, bu Qanun xarici qüvvələrinin maraqlarına xidmət edən radikalların “qara kabusudur”. Çünki yeni Qanun siyasi partiyalardan manipulyasiya aləti kimi istifadə edilməsi üçün əsaslı çətinlik yaradır.