YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI : 0
BİZƏ YAZIN

Xəbərlər

Sağlam siyasi mühit sağlam dialoqun təməlidir

Anar Nəbiyev

YAP Qazax rayon təşkilatının sədri

Azərbaycan hazırda dünyanın ən sürətlə inkişaf edən, yeniləşən, müasirləşən, demokratikləşən bir dövlətinə çevrilmişdir. Qloballaşan dünyada respublikamız sürətli sosial - iqtisadi inkişafını qoruyub saxlayır, böyük infrastruktur layihələri, regional proqramları həyata keçirir. Avropanın enerji təhlükəsizliyində də əsas söz sahibi kimi mühüm rol oynayır.  Hazırda ölkəmiz dünyada söz sahibinə çevrilmiş, sürətlə inkişaf edən demokratik bir dövlət olduğundan, əvvəlki illərdə qəbul edilmiş qanunların təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılması zərurəti də yaranmışdır. Bu baxımdan “Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanunun qəbul olunması da dövrün tələblərindən irəli gələn və Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə xidmət edən amillərdəndir.

Təbii ki, hər bir ölkənin inkişafında siyasi partiyaların rolu böyükdür. Ölkənin siyasi sisteminin əsas təsisatlarından olan siyasi partiyalar milli və siyasi birliyin, həmrəyliyin qorunması naminə bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər. Siyasi partiyalar arasında sağlam dialoq mühitinin formalaşması da hədəflərə yüksək səviyyədə nail olmağa öz töhfəsini verəcəkdir. Siyasi islahatların partiyalararası geniş dialoq aparılmadan həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünü bildirən ölkə Prezidenti İlham Əliyev  qeyd edir ki, bir partiya - hakim partiya təkbaşına siyasi dialoq apara bilməz. Çünki dialoq üçün tərəf - müqabillər lazımdır. Azərbaycanın yeni siyasi konfiqurasiyası formalaşır. Odur ki, siyasi dialoqa partiyalararası münasibətlərdə əməkdaşlığı möhkəmləndirən mühüm faktorlardan biri kimi baxılır, siyasi həmrəylik şəraitində konstruktivliyi təmin edən mütərəqqi ideyalar formalaşır, yeni siyasi konfiqurasiya şəraitində siyasi partiyalar arasında əməkdaşlıq və həmrəylik möhkəmlənir. Xüsusilə, vətəndaş həmrəyliyinin və siyasi dialoqun mövcudluğu ümummilli məsələlərin həllində vacib əhəmiyyət daşıyır. Buna görə də Azərbaycanın tərəqqisini təmin edən əsas amillərdən biri də milli birlik və siyasi həmrəylikdir.

Beynəlxalq aləmdə olduğu kimi, siyasi dialoqa ölkə daxilində sağlam münasibət bəslənilməsi 44 günlük Vətən müharibəsi günlərində də özünü bir daha göstərdi. Həmin günlərdə ölkədə fəaliyyət göstərən əksər siyasi partiyalar bir araya gəlmiş, milli mənafeyimiz, torpaqlarımızın azadlığı, düşmənin məhvi üçün yekdil mövqedən çıxış etmişlər.

Əminliklə vurğulamaq lazımdır ki, ölkəmizdə yaradılan sağlam siyasi mühit siyasi sahədə böyük canlanma yaradacaq, ölkədə mövcud olan siyasi partiyaların daha effektiv fəaliyyəti üçün yeni imkanlar açacaqdır. Müxtəlif siyasi qüvvələr arasında mövcud siyasi konfiqurasiyanın tələb və şərtlərinə uyğun, qarşılıqlı faydalı, şəffaf münasibətlərin formalaşması üçün möhkəm zəmin formalaşdıracaqdır ki, bu da müstəqil, demokratik, qüdrətli Azərbaycanın xoş, firavan, uğurlu gələcəyinə xidmət edəcəkdir.